LIÊN HỆ VỚI – KAT

Hotline : 0906.296.486

Email: Katenglish@gmail.com

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Trạm Trôi, Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 2: Thành Phố Bà Rịa

Trụ sở của KAT

 

 

Tại Hà Nội

Trạm Trôi Hoài Đức Hà Nội,

 

 

 

 

 

 

 

Tại Bà Rịa

Thành Phố Bà Rịa gần Đại Học Dầu Khí