LUYỆN THI IELTS ONLINE

1. Khái quát về chương trình Chương trình IELTS Preparation của Kat English được thiết kế dành cho đối tượng học sinh cấp 3 (Lớp 10, 11) có nhu cầu bồi dưỡng, ôn luyện để thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS nhằm mục đích xét tuyển vào Đại học, du học, trao đổi văn […]